• BOX 16, 541 21 Skövde
  • Tele: 0500 - 27 43 26

Valberedningen 2020

Valberedningen ser ut som följande:

Ordförande:

Andreas Rännare 

Ledamöter:

Nina Bergdahl 

Karin Söderberg 

Ronny Linnarsson 

Niclas Johansson 

Suppleanter:

Annekarin Johansson 

Christer Enell 

Caroline Axelsson Fagerberg 

Ann-Sofie Lidenfors