• BOX 16, 541 21 Skövde
  • Tele: 0500 - 27 43 26

Utbildning Skyddsombud

Alla skyddsombud skall gå APV (Arbetsmiljö På Volvo).
Företaget svarar för denna utbildning. Den fackliga organisationen och företaget ansvarar gemensamt för att nyblivet skyddsombud anmäls till utbildningen.

Skyddsombudsutbildning från IFMetalls studieorganisation skall genomföras
efter slutförd APV.

Det finns också påbyggnadsutbildningar från IFMetall att söka:
– Ergonomiutbildning
– Kemiska hälsorisker

Kontakta utbildningsansvarig på Metallklubben för mer information.