• BOX 16, 541 21 Skövde
  • Tele: 0734-669102

Utbildning Skyddsombud

Alla skyddsombud skall gå APV (Arbetsmiljö På Volvo).
Företaget svarar för denna utbildning. Den fackliga organisationen och företaget ansvarar gemensamt för att nyblivet skyddsombud anmäls till utbildningen.

Det finns också påbyggnadsutbildningar från IFMetall att söka:
– Ergonomiutbildning
– Kemiska hälsorisker
– Med flera

Kontakta utbildningsansvarig på Metallklubben för mer information.