• BOX 16, 541 21 Skövde
  • Tele: 0734-669102

Skyddsombud

SKYDDSOMBUD IFMETALL SKÖVDE
Mandatperioden för skyddsombuden är till 2022-02-28
Område Namn Telefon E-mail
Huvudskyddsombud
UH/Logistik/Övriga Tony Hansen 0728-88 91 61 tony.hansen@volvocars.com
Lokalt huvudskyddsombud
Bearbetning Jens Thorsell 0728-88 91 37 jens.thorsell@volvocars.com
Montering/Resurs Jenny Sirén 0734-63 70 42 jenny.lindahl@volvocars.com
Skyddsombud Metallklubben Tina Andersson 0766-21 09 02 tina.t.andersson@volvocars.com
Bearbetning:
H-fabriken:
Kamaxel, X-ship & MBS Aleksandar Popovic 74266 aleksandar.popovic@volvocars.com
Magnus Andersson 75727 magnus.andersson.7@volvocars.com
Pernilla Andersson 0734-63 75 44 pernilla.andersson.3@volvocars.com
Alan Hanna 0734-63 75 44 alan.hanna@volvocars.com
Vevaxel Christian Blom 74951 christian.blom@volvocars.com
J-fabriken Karl Steen 74000 ksteen@volvocars.com
J-flex Christer Enell 75602 christer.enell@volvocars.com
Ann-Sofie Andersson 74483 sofie.andersson@volvocars.com
J-block Robert Brage 74140 robert.brage@volvocars.com
Arsim Mustafa 75559 arsim.mustafa@volvocars.com
Carl-Johan Almgren 74000 carl-johan.almgren@volvocars.com
L-fabriken Lars-Erik Sandberg 75559 lars-erik.sandberg@volvocars.com
Robert Brage 74140 robert.brage@volvocars.com
Sandra Svensson 75559 sandra.s.johansson@volvocars.com
Azra Crnalic 0763-18 14 67 azra.crnalic@volvocars.com
Arsim Mustafa 75559 arsim.mustafa@volvocars.com
O-fabriken Gisela Hermansson 75169 gisela.hermansson@volvocars.com
Michael Lillienberg 74388 michael.lillienberg@volvocars.com
Delon Hanna 75026 delon.hanna@volvocars.com
Montering:
Inre montering VED Syst. 3 Marie Jakobsson ( Berg ) 74011, 74732 marie.berg@volvocars.com
Mikael Jonsson 74011, 74732 mikael.skep.jonsson@volvocars.com
Inre montering VEP Syst. 4 Michael Larsen 75718 michael.larsen@volvocars.com
Roger Artursson 75719 roger.arthursson@volvocars.com
Inre montering GEP 3 Syst. 5 Niclas Zoega ( Johansson ) niclas.johansson.3@volvocars.com
Diana Johansson diana.johansson@volvocars.com
Yttre Montering Modul 1 Christer Lorentzon 74704 christer.lorentzon@volvocars.com
Jyrki Sarlomo  74386 jyrki.sarlomo@volvocars.com
Yttre Montering Modul 3 Mikael Andersson 75581 mikael.andersson@volvocars.com
Samuel Gustafsson 0762-004382 samuel.gustafsson@volvocars.com
Bengt Göran Åberg 74691 bengt-goran.aberg@volvocars.com
Yttre Montering Modul 4 Ulrika Forsell 74878 ulrika.forsell@vovlocars.com
Mari Johansson 74878 marie.sardqvist@volvocars.com
Yttre Montering Gep 3 Modul 5 Caroline Agduhr 0733-42 58 76 caroline.agduhr@volvocars.com
Resurs Robin Carlsson 75370 robin.carlsson@volvocars.com
Resurs Rebecca Karlsson 75370 rebecka.karlsson@volvocars.com
Underhåll:
Bearbetning Christer Jacobsson 74430 christer.jacobsson@volvocars.com
Bearbetning Jim Karlsson 75946 jim.karlsson@volvocars.com
Bearbetning Mikael Ståhl 75284 mikael.stal@volvocars.com
Centralt Vakans
Montering Emil Ekström 74200 emil.ekstrom@volvocars.com
Montering Thomas  Karlsson 0734-63 07 13 thomas.karlsson@volvocars.com
SLC Annica Kirkhoff 0728-88 83 04 akirkhof@volvocars.com
Support Emma Persson 0734-63 73 55 emma.persson@volvocars.com
Logistik/M3 Roland Pettersson 74262 roland.pettersson@volvocars.com
Christer Björkman 74262 christer.bjorkman@volvocars.com
Projekt LIP Logistik/M3 Anette Svahn 75956 annette.svahn@volvocars.com
Övriga:
Media/C-rejekt Mikael Rännare mikael.rannare@volvocars.com
Utlastning maskin Mikael Rännare mikael.rannare@volvocars.com
Motorutlastning Annika Danielsson 75763 annika.danielsson@volvocars.com
Motorlab/Revision/Utlastn Maskin Michael Jacobsson 75547 michael.jacobsson@volvocars.com
IMQ Michael Jacobsson 75547 michael.jacobsson@volvocars.com
Mätrum Fredrik Johansson 75791 fredrik.f.johansson.3@volvocars.com
Reservmotor/Pilot Plant Åsa Svensson 74407 asa.svensson@volvocars.com
Prototype center SKeP Johan Nilsson 74542 johan.j.nilsson.2@volvocars.com
Förråd Asser Mäkinen 74457 asser.makinen@volvocars.com
Klädförråd Ann-Sofie Lidenfors 75423 ann-sofie.minkinnen@volvocars.com
Fältkvalitet Anders Fredriksson
VCA Johanna Hjalmarsson 0728-80 38 31 johanna.hjalmarsson@volvocars.com
Verktygsslipning Ola Mellqvist 0768-39 76 31 ola.mellqvist@volvocars.com
Rikard Westlund 74392 rikard.westlund@volvocars.com
Verktygsinställning Torbjörn Karlsson 75511 torbjorn.t.karlsson@volvocars.com
Johan Eriksson johan.j.eriksson.2@volvocars.com
Inre/yttre miljö Anders Fredriksson anders.fredriksson1@volvocars.com
Skärvätskeservice
Andreas Högström 74291 andreas.hogstrom@volvocars.com

Uppdaterad: 2020-10-13