• BOX 16, 541 21 Skövde
  • Tele: 0500 - 27 43 26

Nyheter

29 Okt

Volvohuset

Volvohusets framtid – enkät

Totalt valde 501 personer att svara på enkäten om Volvohusets framtid.

Många av svaren önskade en fortsatt framtid med betoning på hälsa, friskvård och caféverksamhet.

En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta vidare med resultatet.

Ett stort tack till alla som svarade på enkäten och var med och bidrog med synpunkter!

Andra Nyheter