• BOX 16, 541 21 Skövde
  • Tele: 0500 - 27 43 26

Nyheter

05 Nov

Valberedningens förslag till styrelse 2019!

Valberedningen har arbetat och kommit
fram till att nominera följande personer
till uppdragen i Metallklubbens styrelse. 

Andra Nyheter