• BOX 16, 541 21 Skövde
  • Tele: 0500 - 27 43 26

Nyheter

23 Mar

Nytt Motorblad Mars 2020!

 

Korttidspermittering för att undvika varsel  

Oron för spridningen av coronaviruset har lamslagit en hel värld och företagsledningen agerar för att begränsa effekterna av coronavirus-pandemin för att skydda vår hälsa, våra jobb och begränsa påverkan på vårt företag. Vi möter människor som är oroliga för sin egen och omgivningens hälsa. Men även för sin försörjning då det påverkar företaget med vikande försäljning.

– Vi har tillsammans med företaget följt utvecklingen noga och ser att fabrikerna periodvis kommer att behöva stänga. Därför är vi nu överens med företaget om att utnyttja regeringens särskilda stöd om korttidspermittering för att undvika ett varsel, berättar Marko Borg Peltonen, ordförande i Metallklubben VCES.
– Behovet kan variera mellan orterna och olika verksamheter, men för att förenkla hanteringen så har vi skrivit ett koncernavtal som gäller från 26/3 till och med 26/9.
– I praktiken innebär det för nuvarande att alla anställda i Göteborg, Skövde och Olofström, får ett löneavdrag på 6% per månad från och med aprillönen till och med junilönen.
– Vi kommer att utvärdera utfallet månadsvis då vi tar ställning till om företaget behöver justera arbetstiden.

 

Planering vecka för vecka

Skövde fabriken kommer att besluta om stängningar av produktionen vecka för vecka under perioden 30/3 – 13/4.
Metallklubben VCES kommer ha regelbundna möten varje torsdag med företaget, för att planera nästkommande veckas produktion och hur vi ska hantera eventuella störningar.
I sammanhanget är det också viktigt att poängtera, att individer kan komma att beröras i olika omfattning, beroende på var man jobbar inom Volvo Car Engine Skövde.
Kraftfulla insatser för att rädda jobben
Metallklubben VCES ställer sig positiv till regeringens förslag, då detta förhoppningsvis inte leder till några varsel.
För att undvika att vi hamnar i en varselsituation har vår regering presenterat en mängd kraftfulla åtgärder för att stötta både företag och de anställda.
Bland annat genom att ta över ansvaret för sjuklönen från dag 1, att hjälpa krisdrabbade företag att betala ut löner (korttidspermittering) och genom att ge anstånd med betalning av skatter.
Samtidigt avlastas primärvården genom att avskaffa förstadagsintyg och möjlighet att få läkarintyg från dag 14 via telefon.

 

Vad innebär korttidspermittering?

Den 16 mars presenterade regeringen ett förslag om korttidspermittering. Det innebär att krisdrabbade företag får hjälp av staten att kunna betala ut löner. Det innebär i praktiken att jag som anställd kan max gå ner i lön med 7,5% och i arbetstid med 60%. Se tabellen.

 

 

 

Hur påverkas min lön?

På Volvo Cars har vi valt att periodisera avtalet under en längre tid. Då är det den genomsnittliga arbetstiden under avtalstiden som räknas.
Räkneexempel för en anställd på Volvo Cars:
Har du 35 000 kr i total månadslön och är permitterad 40% av tiden och har ett avdrag på lönen motsvarande 6% ger det en månadslön på 32 900 kr före skatt under avtalstiden.
Lönen kommer i efterhand att regleras i enlighet med faktiskt arbetad tid.
Det påverkar inte övriga anställningsvillkor som exempel inarbetning av semester eller arbetstidsförkortning.
Löpande information
Klubben kommer via hemsidan, www.metallklubben.se att informera löpande om läget och eventuella förändringar.

 

 

Skövde den 23 mars 2020
Metallklubben

 

Länk till pdf 

Andra Nyheter