• BOX 16, 541 21 Skövde
  • Tele: 0734-669102

Nyheter

16 Okt

Avtals info

Här har ni senaste Avtalsinfo för 2020!

Avtalen ger en nivåhöjning på 3 procent från den 1 november 2020 och 2,4 procent den 1 april 2022.

Avtalen gäller från den 1 november till och med den 31 mars 2023. De sista 12 månaderna är uppsägningsbart. 

Den överenskommelse som nu har träffats innehåller en låglönesatsning som för LO-förbunden innebär att arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 26 100 kronor per månad får en högre lönepott.

Andra Nyheter