• BOX 16, 541 21 Skövde
  • Tele: 0500 - 27 43 26

Lönegrupper

OB-TILLÄGG, (Kr/timme)             Kl 16.30 – 22.30      Kl 22.30 – 06.30

 

Ordinarie arbetstid, alla dagar                      25,63                        32,91

 

 

HELG- OCH VECKOSLUTSTILLÄGG, (Kr/timme)

 

22.30 dag före lördag/helgdag
till 22.30 söndag/sista helgdag                                71,74

 

STORHELGSTILLÄGG, (Kr/timme)

För storhelger enl VA §4 mom 4:2                159,56

 

GENOMSNITTLIGA OB-TILLÄGG

 

2-skift                                              2054 kr/månad

Fast kväll                                        4347 kr/månad

Fast natt                                         4358 kr/månad

4-skift Underhåll                          4156 kr/månad

4-skift Produktion                        4315 kr/månad

 

SKIFTFORMSTILLÄGG (% av månadslönen för arbetad tid)

 

2-skift, kollektivt uttag                         4,0 %

4-skift med daghelg                              10,0 %

Fast natt                                                  23,2 %

Fast kväll 36,0 tim/v                            2,6 %

Fast helg, natt                                        11,2 %

 

ATK OCH ÅRSARBETSTID 2019

          

Dagtid                                                    97 min/Vecka         2009 h/år

Fast kväll                                               73 min/Vecka         1776 h/år

2-skift                                                    85 min/Vecka         1897 h/år

4-skift                                                    97 min/Vecka         1811 h/år

4-skift Underhåll/SLC                        109 min/Vecka        1818 h/år

Natt                                                        85 min/Vecka         1695 h/år

Helg Dag/Natt                                      85 min/Vecka         1118 h/år

 

 

 

BEFATTNINGSLÖNER

LÖNEGRP UPL D E F
AV-poäng  -40 41-45 46-50
Kr/månad 23530 25857 26496 27904

 

LÖNEGRP G H I J
AV-poäng 51-55 56-60 61-65 66-70
Kr/månad 28562 29265 30266 30999

 

LÖNEGRP K L M N
AV-poäng 71-75 76-80 81-85 86-90
Kr/månad 31873 32627 33555 34365

 

LÖNEGRP O P
AV-poäng 91-95 96-
Kr/månad 35197 36047

 

 

 

ÖVERTIDSERSÄTTNING, (Kr/timme)

 

Måndag – Fredag (arbetsdagar)            87,01

Arbetsfri vardag                                       115,93

Lördag, Söndag, helgdag                        135,34

 

OBS! Övertidsersättning och ersättning för OB-tid utgår ej samtidigt

 

[right]Till Topp[/right]