• BOX 16, 541 21 Skövde
  • Tele: 0734-669102

Avtalsförsäkringar

Avtalsförsäkringar

En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsmarknadens parter. Alla anställda hos en arbetsgivare med kollektivavtal har automatiskt de försäkringar som man kommit överens om i avtalet.

Försäkringspremien, som betalas in av arbetsgivaren, beräknas på företagets totala lönesumma under året. Enligt en garantiregel omfattas de anställda av avtalsförsäkringarna så fort kollektivavtalet börjat gälla.

Försäkringarna gäller alltså även om arbetsgivaren inte har tecknat försäkring hos AFA eller inte betalt försäkringspremie.