• BOX 16, 541 21 Skövde
 • Tele: 0500 - 27 43 26

Aktuellt produktionsläge Volvo Car Skövde

Här finns den senaste infon angående produktionsläget i Skövde

2020-06-24

 

Ett antal flöden har avslutat sin permittering 14 juni och resterande avslutar 30 juni. Därmed planeras produktion enligt följande
från och med fredag vecka 26 till och med måndag vecka 27     (X = Produktion är igång):

 

 

 • Efter måndagen sker produktion enligt ordinarie schema på samtliga flöden förutom HVEV som permitterar på tisdag dag.

 • Skulle ovan planer förändras kommuniceras detta via ledare i respektive flöde.

 • Utöver permittering enligt plan flyttas produktion fredagskvällar vecka 27 och vecka 34 för hela fabriken.

 • Fram till och med 30 juni måste samtliga berörda personer ha uppnått sin planerade permittering. Det kräver detaljplanering av respektive ledare med uppdatering i permitteringsplaneringsfilen på individnivå.

Ingen ytterligare permittering kommer ske efter 30 juni. Nya veckor för flyttade fredagskvällar kommuniceras 4 veckor i förväg.

 

 

2020-06-22

 

Flytt av kvällspass, fredagen 20w27 och 20w34 till Q3/Q4.

Kvällspassen beslutas och informeras torsdag – minst fyra (4) veckor innan utläggning.

BC (kväll/2-skift) och Skiftgående WC innefattas av detta avtal:

 1. Fredagar 2 skift återlägges för respektive skift som tas bort (FMJ/FMU)

 2. Fast kväll, så är inriktning att inte få mer än 4 fredagar i rad, eventuella avvikelser kan förekomma och hanteras indiviuellt.

 3. Fredag kväll för 4-skift påverkas inte utan får hanteras individuellt på respektive område.

  Vi gör inte några korrigeringar utan detta får vi hantera individuellt på dessa områden med möjlighet till ökad ledighet samt övertid för att kompensera från kort fredag till ordinarie arbetstid då de läggs ut.

Respektive ledare tar bort förväntad arbetstid i Tidinfo för vecka 27 och 34.

 

2020-06-17

 

I dagsläget har flera flöden börjat närma sig den nivå på permittering som krävs och därmed blir det nu fokus på att optimera permitteringar per flöden och individer. Skövdefabriken har därmed följande plan till och med 24 Juni.

 • Monteringen: Mod 3 (VEP Gen I/II) med tillhörande inresystem stoppar produktion under natten till måndag 22/6. Resterande flöden i montering producerar enligt ordinarie schema.

 • Bearbetningen: Följande flöden stoppar produktion under natten till måndag 22/6:

 • SCR03

 • SCH01

 • SCH04

 • Resterande flöden i bearbetningen producerar som planerat i ordinarie schema.

 • Resterande del av helgen vecka 25 samt till och med onsdag 24/6 vecka 26 är produktion planerad enligt ordinarie schema.

 • Skulle ovan planer förändras kommuniceras detta via ledare i respektive flöde.

 • Eftersom att vi nu går över till ett högst individuellt läge där olika flöden inom samma avsnitt behöver stänga av olika tider, kommer vi inte att kunna presentera separata scheman för varje flöde. Detaljplanering kommer att krävas vecka för vecka, men grundplanen ligger kvar enligt det schema som redan ligger presenterat i respektive permitteringsplaneringsfil.

 

 

Nästa information sker senast kl.17:00 den 24 juni för produktion under resterande del av vecka 26 och 27.

 

 

2020-06-10

 

I dagsläget har flera flöden börjat närma sig den nivå på permittering som krävs och därmed blir det nu fokus på att optimera permitteringar per flöden och individer. Skövdefabriken har därmed följande plan för vecka 24-25.

 • Monteringen Modul 1, 3 & 4 med tillhörande inresystem producerar med reducerad takt under fredagen 12/6. Endast modul 3 stänger helt under kvällsskiftet. Resterande flöden i montering producerar enligt ordinarie schema.

 • Bearbetningen stänger enligt följande:

 • SCR 03: Stänger dag fredag 12/6 samt dag på lördag 13/6

 • KamVep, HVEV, SCH 04: Stänger kväll på fredag 12/6

 • SMB02, SCB 02 & 03, SCH 03: Stänger dag + kväll på fredag 12/6.

 • Block L-fab: Stänger dag från kl.12 och hela kvällen 12/6. Kör ej natten till måndag 15/6.

 • Under resterande del av helgen vecka 24 och 25 är produktion planerad enligt ordinarie schema.

 • Skulle ovan planer förändras kommuniceras detta via ledare i respektive flöde.

 • Alla gällande scheman kommer att finnas uppdaterade i permitteringsplanen senast 11 juni 17:00. Vi ber respektive ledare att uppdatera individers status i permitteringsplanen.

Nästa information sker senast kl. 17:00 den 17 juni för produktion under resterande del av vecka 25 och 26.

 

2020-06-04

 

VCES: 4 Juni

Skövdefabriken har följande plan för vecka 23-24 (t o m onsdagen 10/6):

 • Monteringen producerar i modul 2 och modul 5 samt inre SBA 03 under fredag kvällsskift 5/6. Övriga flöden stoppar produktion efter dagskiftet 5/6. Under helgen och t o m 10/6 sker produktion enligt ordinarie schema.

 • Bearbetningen producerar i cylinderhuvud SCH 02 under fredag kvällsskift 5/6. Övriga flöden stoppar produktion efter dagskiftet 5/6. SCR 03 producerar ej under lördagen 6/6. I övrigt sker produktion enligt ordinarie schema under helgen och t o m 10/6.

 • Alla gällande scheman kommer att finnas uppdaterade i permitteringsplanen senast 4 juni 17:00.

 • Vi ber respektive ledare att uppdatera individers status i permitteringsplanen.

Skulle ovan planer förändras kommuniceras detta via ledare i respektive flöde.

Nästa information sker senast kl.17:00 den 10 juni för produktion under resterande del av vecka 24 och 25.

 

 

2020-05-13

 

VCES: 13 Maj

 

 

VCT, VCG och VCCH har fortsatt sin produktion men med begränsad veckovolym. Detta gör att Skövdefabriken har följande plan för vecka 21:

 

 • Monteringen stoppar all produktion efter kvällsskiftet fredag den 15 maj. All ordinarie produktion är stoppad under vecka 21. Uppstart sker enligt ordinarie schema med start söndag kväll den 24 maj.

 • Bearbetningen stoppar all produktion efter kvällsskiftet fredagen den 15 maj. Undantaget är cylinderhuvud SCH01 som även producerar lördag 16 maj. All ordinarie produktion är stoppad under vecka 21. För cylinderhuvud SCH01 och vevaxel SCR03 sker uppstart lördagen den 23 maj och övriga flöden enligt ordinarie schema söndag kväll den 24 maj.

 • Alla gällande scheman kommer att finnas uppdaterade i permitteringsplanen senast 13 maj kl.17:00.

   

Skulle ovan planer förändras med avseende på uppstart, kommuniceras detta via ledare i respektive flöde senast kl.10:00 den 22 maj.

 

2020-05-06

 

VCES 6 Maj

 

VCT och VCG har fortsatt sin produktion men med begränsad takt eller stoppdagar. Detta gör att Skövdefabriken kommer att producera enligt följande under vecka 19-20:

 • Monteringen stoppar all produktion efter kvällsskiftet torsdagen den 7 maj. Monteringen startar upp igen enligt ordinarie tider: Modul 2 och 3 samt inre system 4 (O2) och 5 kör produktion av VEP Gen1/2 och VEP Gen3 med uppstart söndagen den 10 maj för natten mot måndag. Övriga flöden startar med dagskiftet måndagen den 11 maj. Fram till och med fredag (15/5) i vecka 20 sker produktion hela veckan enligt ordinarie plan.

 • Bearbetningen stoppar all produktion efter kvällsskiftet torsdagen den 7 maj. Cylinderhuvud – flöde 1 producerar lördag-söndag enligt ordinarie helgsskift. Övriga flöden startar upp igen från och med söndagen den 10 maj enligt ordinarie tider. Fram till och med fredag (15/5) i vecka 20 sker produktion hela veckan enligt ordinarie plan.

 • Eventuella avvikelser i uppstart kommuniceras genom ledare i respektive flöde.

Ny information om planerad produktion kommer senast kl.10:00 den 14 maj.

 

2020-04-29

 

VCES 29 April

 

VCT och VCG har fortsatt sin produktion men med begränsad takt eller stoppdagar. Detta gör att Skövdefabriken kommer att ta ytterligare produktionsstopp under vecka 19 enligt följande plan:

 • Monteringen stoppar produktion efter torsdag dagskift den 30 april. Start igen sker med dagskiftet tisdagen 5 maj.

 • Bearbetningen stoppar produktion efter torsdag dagskift den 30 april. Majoriteten av flödena på bearbetning startar med dagskift tisdagen den 5 maj. Undantaget är vevaxel SCR03 som startar produktion igen natten till måndag 4 maj. Eventuella övriga avvikelser i uppstart kommuniceras genom respektive flöde.

 • Fabriken stoppar åter efter kvällsskiftet den 7 maj. Undantaget är att viss produktionssläp kan planeras för monteringen i modul 2 samt inre system 5 även på fredagen den 8 maj.

 • Ny information om planerad produktion kommer senast kl.10:00 den 7 maj.

 

2020-04-17

 

VCES 17 April

 

 • Då VCT och VCG sammantaget har en kraftigt reducerad volym under de två första uppstartsveckorna kan Skövdefabriken justera produktionsplanerna enligt följande:

  • Måndag 20 april: Uppstart endast monteringen (yttre modul 2 och inre system 5) med en begränsad produktion under 2 skift endast under måndagen (dagskift och kvällsskift), för att täcka kundernas behov specifikt för VEP Gen3

  • Måndag 27 april: Uppstart för hela Skövdefabriken, inklusive all kontorspersonal på VCES inkluderat ME,  välkomnas åter till arbetsplatsen samma dag

 • Uppdaterad information kring uppstart i respektive flöden kommer att ske senast kl.11:00 fredag den 24 april

 • Nya rutiner kommer att implementeras gällande Covid-19 för att minimera risken för smittspridning. Detta kommer att kommuniceras separat innan uppstart

 

 

2020-03-30

 

Volontärarbete!

 

Är du intresserad av att göra en insats som volontär under permitteringstiden? Här är exempel på verksamheter som samordnar insatser. Information om kontakt och verksamhet finns på respektive hemsidor.

 

Volontärtorget Skövde kommun
http://www.volontartorget.se/skovde/

 

Röda Korset, Skövde
https://kommun.redcross.se/skovde

 

Gröna Jobb, LRF Skaraborg
Mail: lars-anders.knutsson@lrf.se eller mobilnr: 076-8484856

 

2020-03-27

 

Försäkringskassan får just nu väldigt många samtal från anställda som vill ansöka om ersättning för karensavdrag och ers

ättning under sjuklöneperioden. Eftersom regeringen ännu inte fattat formellt beslut om ändringar i regelverket så kan inte Försäkringskassan besluta om någon sådan ersättning.

​​​Preliminärt datum för när man kommer att kunna ansöka om ersättning är just nu den 6 april. (Detta datum kan komma att ändras.) Man kommer då att kunna ansöka om ersättning retroaktivt via Mina Sidor på Försäkringskassans hemsida.

Vi vill vädja till er att gå ut i er organisation med denna information för att minska trycket på vår verksamhet. Vi jobbar under mycket högt tryck och behöver er hjälp för att i så stor utsträckning som möjligt styra eventuella frågor till vår hemsida. Där finns all aktuell information. Vi förstår att man är angelägen om att ansöka om ersättning och att det kan skapa frustration att möjligheten dröjer. Men vi på Försäkringskassan kan inte påverka tidpunkten utan måste invänta regeringens beslut.

Vi väntar alltså på regeringens beslut avseende

 • ersättning för karensavdrag,

 • ersättning för sjuklön, 

 • sjukskrivning utan läkarintyg.

Ni hittar all aktuell information på www.forsakringskassan.se . Där uppdateras informationen löpande.

Försäkringskassan

 

2020-03-27

 

Information VCES

VCES åtgärder för att stoppa Coronavirus-pandemin i Skövdefabriken

Bakgrund:
Följande bilfabriker har beslutat stanna sin produktion på grund av Coronavirus-pandemin
– Gent har redan stängt och planerar att öppna 14/4
 Torslanda stänger 26/3 och planerar att öppna 14/4
– Charleston stänger 26/3 och planerar att öppna 14/4
– På grund av förändringar i omvärlden kan öppningar i respektive fabrik påverkas
Samtliga fabriker i Kina är igång och produktionen taktas upp dagligen. Skövdefabriken
levererar motorer till flera fabriker globalt och av den anledningen är Skövdefabriken i en
annan situation än bilfabrikerna ovan. Just nu visas positiva tecken i Kina och kunderna hittar
tillbaka till återförsäljarna.

 

Nuläge:
Vårt fokus ligger hela tiden på medarbetarens välmående genom att förhindra spridningen av
viruset och få ner hälsoriskerna och mildra påverkan på företaget och våra anställda.
Vi gör dagliga bedömningar och just nu anser vi att personalens hälsa inte äventyras genom
nedanstående plan:
– Skövdefabriken stänger produktionen under tisdagen vecka 14, det vill säga 31 mars
– Vissa flöden och funktioner kommer att kunna stänga eller minska närvaron redan
från och med 26 mars. Detta görs enligt en plan från respektive ledare
– De som har möjlighet att jobba hemifrån – kan jobba hemifrån enligt
överenskommelse med sin ledare
– Merparten av våra medarbetare kommer att vara korttidspermitterade under
produktionsstoppet. Vissa undantag från permitteringen kommer att göras
– Planerad uppstart av fabriken är tisdagen den 14 april – respektive ledare gör nu en
plan för sina respektive flöden
– Vid sjukdom under permitteringen skall man sjukskriva sig enligt ordinarie sjukrutin –
det vill säga informera respektive ledare
– Från och med 1 april finns det en telefonsvarare, tfn 0500-27 55 10 för senaste
uppdaterade information
– I Tidinfo skall kod 78 användas från och med 26 mars – arbetsbrist/permittering
– Det är viktigt att du uppdaterar din ledare på vilket tfn vi kan nå dig på under
permitteringen
– Du ska infinna dig på arbetet för ditt ordinarie skift när produktion startar.
Skulle produktionsstoppet förlängas får du meddelande om det senast den 9 april.

VCES MT kommer löpande bevaka Coronavirus-pandemin för Skövdefabriken och se över
produktionsplanen för tiden efter stängningen. VCES MT stämmer av omfattning av
produktion- och korttidspermittering med fackliga representanter på torsdagar.

 

 

2020-03-23

I dagsläget finns information angående korttidspermission i vårat senaste motorblad!

 

 

Mer information kommer löpande

Mvh