Arbetsmiljö


Arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöarbete skall bedrivas som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Arbetet bedrivs oftast partgemensamt, vid t.ex. skyddsronder, projektarbeten och skyddskommittémöten i olika former.

Skyddsorganisationen företräder dig som anställd i arbetsmiljöfrågor.
Om du önskar information om arbetsmiljöarbetet inom Metallklubben Volvo PV Skövde, vänligen kontakta:
Jan-Erik Teglund
Tel. 0500-275502
Mail: jteglund@volvocars.com