Folksam Medlemsolycksfallsförsäkring Fritid


Olycksfallsförsäkringen Medlemsolycksfall
 
Du som är medlem har ett olycksfallsskydd även när du är ledig.
Försäkringen Medlemsolycksfall - Fritid ingår till en del i medlemskapet
och du kan också teckna den för din partner.
 
Som medlem i Metallklubben Volvo PV i SKövde har du kostnadsfritt
medicinsk invaliditet upptecknad till 1.000.000 kr (standard är 200.000 kr).

Följ nedanstående länk för aktuell information på Folksams hemsida.


http://www.folksam.se/ifmetall