TGL


Från TGL kan ersättning lämnas i form av engångsbelopp till efterlevande samt begravningshjälp till dödsboet. Engångsbeloppens storlek beror på den försäkrades ålder, arbetstid och på vilka efterlevande som finns.

Observera! Även den som är sjukskriven, beviljad sjukersättning/aktivitetsersättning eller är arbetsskadad kan omfattas av TGL.

Försäkring för familjeskydd:
Från försäkringen kan ersättning lämnas i fem år till den försäkrades efterlevande. Förutsättningen är att den försäkrade själv har valt denna försäkring som tilläggsförsäkring i Avtalspension SAF-LO.