AGB


Vi administrerar försäkringen AGB som kan lämna ersättning vid arbetsbrist. Försäkringen gäller för den som är anställd inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv-LO.

När kan du få ersättning från AGB?

Du kan ha rätt till ersättning om du

• blir uppsagd från din tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist och den driftsmässiga förändringen i företaget leder till varaktig personalreduktion,
• fyllt 40 år vid tillsvidareanställningens upphörande,
• varit anställd minst 50 månader under en sammanhängande femårsperiod hos ett eller flera företag som varit anslutna till AGB-försäkringen. Femårsperioden räknas utifrån tillsvidareanställningens upphörande.

Du har rätt till AGB längst t.o.m. månaden före den då du fyller 65 år.

Du kan inte få ersättning om du:

• inom tre månader blir återanställd i företaget eller får anställning inom koncernen,
• vid verksamhetsövergång haft rätt att låta anställningen övergå till det förvärvande företaget men tackar nej och till följd av det blir uppsagd av det överlåtande företaget,
• före det att anställningen upphör beviljas hel sjukersättning eller hel tidsbegränsad sjukersättning,
• har rätt till pension eller motsvarande ersättning från företaget.