TFA Trygghetsförsäkring


TFA betyder "Trygghetsförsäkring vid arbetsskada" och är en avtalsförsäkring som gäller för arbetare och tjänstemän anställda inom Svenskt Näringslivs, LOs , PTKs och kooperationens avtalsområden.

TFA kan lämna ersättning både under den akuta sjuktiden och om en arbetsskada ger bestående invaliditet.
TFA omfattar alla anställda på en arbetsplats som har kollektivavtal.
TFA gäller från första arbetsdagen och så länge anställningen varar.


Vad är en arbetsskada?
 
 
En arbetsskada är en skada eller sjukdom som beror på ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. En del smittsamma sjukdomar betraktas också som arbetsskador.Begreppet arbetsskada innefattar:
 

ILO-konvention nr 121, tabell 1 är en förteckning över arbetssjukdomar som många länder kommit överens om.
ILO (International Labour Organization) är en internationell arbetsorganisation inom FN. På förteckningen finns bland annat:
  • hörselnedsättning orsakad av buller
  • eksem
  • astma
  • sjukdomar orsakade av asbest och vissa andra ämnen
  • vibrationsskada
  • smittsamma sjukdomar under vissa förutsättningar -läs mer här.